Funkcja JEŻELI

Funkcja JEŻELI należy do grupy funkcji logicznych, a jej działanie opiera się na sprawdzeniu czy wskazany test logiczny jest prawdziwy czy fałszywy. Jest to jedna z najpopularniejszych funkcji w programie Excel, dlatego jej znajomość jest kluczowa przy pracy w tym programie. Jeśli mamy do sprawdzenia więcej niż dwa warunki, możemy użyć wielu funkcji JEŻELI.